Informatie

Eindejaarstoernooi

Inleiding

Het Eindejaarstoernooi (EJT) van BVM Apollo wordt traditiegetrouw gespeeld in december en de afsluitende finales worden gespeeld voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie. Hiermee hebben we een leuk en gezellig toernooi halverwege het competitie seizoen.

Deze informatie beschrijft de opzet, de puntentelling en de verdere gang van zaken tijdens dit toernooi. Net als vorig jaar krijgen alle deelnemers deze informatie per mail (of per post) zodat iedereen zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. Deze informatie is tijdens het toernooi uiteraard ook beschikbaar in het speellokaal.

Opzet

Alle wedstrijden in het Eindejaarstoernooi (EJT) hebben GÉÉN inspeeltijd.
De toernooi opzet is ongewijzigd: tijdens één wedstrijd worden vier verschillende spelsoorten (libre, bandstoten, driebanden en over rood) gespeeld.
Het aantal te maken libre en/of driebanden caramboles is voor iedere speler afzonderlijk berekend naar een percentage van het aantal wat bij zijn/haar speelsterkte past. Voor competitiespelende leden is het aantal competitie caramboles leidend (volgens Biljartpoint), voor recreatieleden is – voor zover geen moyenne bekend is – een inschatting gemaakt van het aantal caramboles. Het aantal caramboles bandstoten en over rood is een percentage van het aantal libre caramboles.

Puntentelling.

De puntentelling is gebaseerd op het Belgisch systeem echter zonder 'bonus punten'.
Tijdens elke wedstrijd wordt elke afzonderlijke spelsoort afgesloten (4x dus) op het moment dat een van de deelnemers het aantal door hem/haar te behalen caramboles gemaakt heeft. Hij/zij behaald hiervoor 10 punten en gaat direct door met de volgende spelsoort in dezelfde beurt. Zijn/haar tegenstander schakelt, eenmaal aan beurt, eveneens gelijk door naar de volgende spelsoort. De tegenstander behaald voor elke afgeronde spelsoort, voor iedere 10% van de te maken aantal caramboles 1 partijpunt.
(Er zijn maximaal 9 punten te behalen voor de tegenstander per spelsoort, nabeurt kent het EJT niet).

---> Volle bak: Per wedstrijd zijn maximaal 40 punten totaal te behalen.

Tellen en schrijven.

Als deelnemer speel je je eigen partijen en je telt en/of schrijft voor de andere partijen in je poule. In iedere poule controleert de pouleleider of de tellijsten juist zijn ingevuld. De uitslagen worden doorgegeven aan de wedstrijdleider; foto / afbeelding score formulier middels email of what's App naar Henk Wagenvoort of Rien Roelofs. (Gegevens staan geheel onderaan vermeld)

Spelen op een of twee tafels per poule.

In principe worden er per tafel op één avond drie partijen gespeeld. Op verzoek van de spelers kan hier soms vanaf geweken worden. Het is niet de bedoeling dat de partijen veel later dan 23.00 uur eindigen. De aanwezige poule leiders verdelen onderling de beschikbare tafels, zodat deze zo efficiënt mogelijk worden benut. Het kan ook gebeuren dat er van tafel gewisseld wordt in de loop van de avond. Dit regelen de poule leiders in overleg.

Gelijke eindstand.

Met het EJT puntentelling systeem is er een reële kans dat meerdere deelnemers met een gelijk aantal punten eindigen. Met name om te bepalen wie zich als nummer twee van de poule plaatst voor de knock-outronde, is het van belang vooraf inzicht te geven hoe met een dergelijk situatie wordt omgegaan.
Indien in de voorronde meerdere deelnemers uit een poule met een gelijk aantal punten eindigen, beslist:

  • het onderling resultaat berekend over alle spelsoorten;
  • het totaal aantal behaalde libre caramboles (over hele voorronde berekend);
  • het totaal aantal driebanden caramboles.

Voor de knockout ronde geldt dat het totaal aantal gemaakte libre caramboles over díe partij beslissend is.
Wanneer dat gelijk is, is het totaal aantal driebanden caramboles gemaakt in díe partij beslissend.

Speelvolgorde.

Voor iedere wedstrijd in het EJT worden de verschillende spelsoorten in de volgende speelvolgorde gespeeld:
1e: libre, 2e: bandstoten, 3e: driebanden en als 4e: over rood.
Hiervan afwijken is niet toegestaan.

Nabeurt.

Alle wedstrijden in het Eindejaarstoernooi (EJT) hebben GÉÉN nabeurt!

De speelavonden.

De wedstrijden beginnen om 19:30 uur.
Alle spelers dienen om 19:15 uur aanwezig te zijn. Als een speler niet op tijd kan zijn, dient hij/zij dit tijdig te laten weten zodat de wedstrijdleider of de pouleleider hiermee rekening kan houden bij de indeling van de wedstrijden op een avond.
Alle wedstrijden in het Eindejaarstoernooi (EJT) hebben GÉÉN inspeeltijd!

De knock-out ronde.

Op ??? januari 2020 wordt de knock-out ronde gespeeld, eigenlijk de kwartfinale. Deze datum staat vast!! Dit betekent dat er geen uitwijk naar een andere datum mogelijk is. Voor de knock-out ronde plaatsen zich de twee best geklasseerden uit iedere poule. Wanneer je wel geplaatst bent en verhinderd op deze dag, dan schuift de volgende speler uit jouw poule door enz. Knock-out betekent dat de winnaar van de partij door gaat naar de halve finale, de verliezer is uitgeschakeld.

Halve finales en de finale.

De vier winnaars uit de Knock-Out ronde (kwartfinale) plaatsen zich voor de halve finale.
De halve finale wordt gespeeld op zaterdag ??? Januari 2020 voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie.
Ook deze datum staat vast!
Ook de halve finale wordt in een knock-out systeem gespeeld.
De winnaar van de partij plaatst zich voor de finale, de verliezer is uitgeschakeld.

Finale.

Direct na de halve finale wordt de finale gespeeld.
De winnaar mag zich kampioen van het Eindejaarstoernooi 2019 noemen.

NIEUWJAARSRECEPTIE.

Na het spelen van de finale van het Eindejaarstoernooi begint de Nieuwjaarsreceptie in ’t Schuurtje.
Voor de finale en de Nieuwjaarsreceptie zijn alle leden van de biljartvereniging bvmApollo samen met hun partner, uitgenodigd.

TELLIJSTEN EN BELGISCHE PUNTENTABEL

Deze liggen tijdens de speelavonden op een centrale plaats.
Er zijn voldoende tellijsten en per poule zijn er twee tabellen met het Belgisch puntensysteem.

Tot slot wens ik jullie veel speelplezier en sportiviteit!

OVER ONS

De biljartvereniging bvmApollo speelt zijn thuiswedstrijden in het wijkcentrum ’t Schuurtje in de wijk Zwanenkamp te Maarssen en heeft de beschikking over drie goed onderhouden biljarts en twee match tafels.

CONTACT

Secretariaat:
p/a Pauwenkamp 19,
3607 GA Maarssen.

LOKAAL

Wijkcentrum 't Schuurtje
Zwanenkamp 1301
3607 NZ Maarssen

   0346 - 566600

www.bvmapollo.nl
Laatste website update: 1 januari 2024