overzicht van de Persoonlijke Kampioenschappen (PK's).

Heeft u zin om eens mee te doen aan de PK's, schroom dan niet en geef u op!
Laat u het Harry van der Weert óf Adri Verhoef ook even weten indien u zich al inschreven heeft!


 

Opgeven (o.v.v. de speldiscipline) bij:NB
Voor inschrijving PK's dient u competitie spelend lid te zijn.

visitekaartje Rob png v2.png visitekaartje Adri.pdf

Adri Verhoef

Rob Buijs.


 van uw partij of trainingssessie het setje SPEELBALLEN schoonmaken en deze inclusief TELLIJSTEN en TELKASTJE aan het barpersoneel afgeven s.v.p.!

Tevens wordt u nogmaals dringend verzocht voorafgaand van uw partij (competitie of recreatief) de speeltafels grondig te stofzuigen en de banden af te nemen (oud biljartlaken, ligt nabij de ballenpoetsmachine).

Tip: Onderstreepte tekst zijn vaak doorverwijzingen.

  van competitie wedstrijden (thuislokaal)

Gelet op het overvolle programma wordt de competitie spelende teams dringend verzocht de (thuis) wedstrijden zoveel als mogelijk volgens schema af te werken. Desalniettemin kan het voorkomen dat geplande competitiewedstrijden in het thuislokaal noodzakelijkerwijs verplaatst moeten worden.

Over het verplaatsen van competitiewedstrijden in het thuislokaal moet u altijd contact opnemen met de wedstrijdleider van onze biljartvereniging, Harry van der Weert. Harry heeft inzicht in de beschikbare speeldata.
Het is tevens van belang dat Ton (lokaalhouder) wordt geïnformeerd van de verplaatste wedstrijd én van de nieuwe speelavond. Er kan alsdan rekening worden gehouden met andere activiteiten van het speellokaal en de indeling van de speeltafels.