overzicht van de Persoonlijke Kampioenschappen (PK's).

Heeft u zin om eens mee te doen aan de PK's, schroom dan niet en geef u op!
Laat u het Rob Buijs ook even weten indien u zich    al inschreven     heeft!Voor alle PK- info, klik op de Button hiernaast:


 

Van de voorzitter,

Beste biljartvrienden,

We staan op drempel van 2018 en zijn een nieuw jaar begonnen. Terug kijkend was 2017 voor onze vereniging in veel gevallen een goed jaar. De competitie is op de helft en er staan redelijk veel teams van BVM Apollo bovenin de competitie lijsten. We zullen moeten afwachten hoe de competitie verder zal verlopen en wie er kampioen gaat worden.

Zo zullen we ook allemaal af moeten wachten hoe 2018 voor ons persoonlijk zal verlopen. Zoals ik al zei, terug kijken kunnen we allemaal ! Iedereen heeft een andere kijk op het leven en stelt andere eisen. De een is nu eenmaal eerder tevreden dan een ander! Logischerwijs vinden de meeste  mensen hun gezondheid het belangrijkst. Begrijpelijk naar mijn idee omdat gezondheid niet te koop is, het is wat je krijgt of zoals sommige mensen zeggen je gegeven wordt. Je kunt dus eigenlijk wel zeggen dat, ondanks de verschillende opvattingen van iedereen er ook overeenkomsten zijn. Zo is het naar mijn bescheiden mening ook met een vereniging. We zijn met z’n allen een vereniging waaraan een ieder op zijn of haar eigen wijze een bijdrage levert. Om een vereniging te kunnen blijven, zullen we wel met z’n allen een positieve bijdragen moeten leveren! Laten we proberen met elkaar die dingen te doen die gevraagd worden zodat we allemaal plezier beleven aan de sport waar we allemaal ons hart aan verloren hebben !                                                          

Ik wens iedereen een goed en sportief 2018.


 van uw partij of trainingssessie het setje SPEELBALLEN schoonmaken en deze inclusief TELLIJSTEN en TELKASTJE aan het barpersoneel afgeven s.v.p.!

Tevens wordt u nogmaals dringend verzocht voorafgaand van uw partij (competitie of recreatief) de speeltafels grondig te stofzuigen en de banden af te nemen (oud biljartlaken, ligt nabij de ballenpoetsmachine).

Tip: Onderstreepte tekst zijn vaak doorverwijzingen.

  van competitie wedstrijden (thuislokaal)

Gelet op het overvolle programma wordt de competitie spelende teams dringend verzocht de (thuis) wedstrijden zoveel als mogelijk volgens schema af te werken. Desalniettemin kan het voorkomen dat geplande competitiewedstrijden in het thuislokaal noodzakelijkerwijs verplaatst moeten worden.

Over het verplaatsen van competitiewedstrijden in het thuislokaal moet u altijd contact opnemen met de wedstrijdleider van onze biljartvereniging, Rob Buijs.  Rob heeft inzicht in de beschikbare speeldata.
Het is tevens van belang dat Ton (lokaalhouder) wordt geïnformeerd van de verplaatste wedstrijd én van de nieuwe speelavond. Er kan alsdan rekening worden gehouden met andere activiteiten van het speellokaal en de indeling van de speeltafels.
Bankrekeningnummer van biljartvereniging BVMapollo is al een tijdje gewijzigd.

Het (oude) RABO rekeningnummer is vervallen.


Nieuwe rekeningnummer: NL31INGB0007858790 ten name van: BVMapollo, Maarssen

Opgeven (o.v.v. de speldiscipline) bij:
NB
Voor inschrijving PK's dient u competitie spelend lid te zijn.

visitekaartje Rob png v2.png

Rob Buijs.
rob@familie-buijs.nl

Ga naar 'PK & Finales'