Voorzitter:  

Leo van Buren
Contactgegevens.

Secretaris:
(tevens correspondentieadres)


Adri Verhoef
Contactgegevens.

Penningmeester:

Hans Mangal
Contactgegevens.

Wedstrijdleider:
Interne toernooien en Kampioenschappen

Vacature.Aanmelding uitsluitend via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier bij de secretaris of wedstrijdleider.

Beëindiging van het lidmaatschap
uitsluitend schriftelijk bij de secretaris.

Speel lokaal:

Wijkcentrum ’t Schuurtje

Zwanenkamp 1301

3607 NZ Maarssen

Telefoon: 0346 - 566600                                                                       www.schuurtje.org

Administratief:

Statuten.

Huishoudelijk regelement.

Bankrelatie:


ING bank, rekeningnummer NL31INGB0007858790

ten name van biljartvereniging BVMapollo.

Onderhoud speeltafels & materialen:

A1Biljarts
illinckstraat 6
6961 DM Eerbeek
Tel  :  0313-656122
Fax :  0313-659915
Gsm:  06-53355131
Internet: http://www.a1biljarts.nl/
Email: info@a1biljarts.nl

Samenstelling van het bestuur Ledenadministratie: