Secretaris:
(tevens correspondentieadres)


Voorzitter:  

Penningmeester:

Wedstrijdleider
Interne toernooien en Kampioenschappen :

Ledenadministratie:

Aanmelding uitsluitend via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier bij de secretaris of wedstrijdleider.

Beëindiging van het lidmaatschap
uitsluitend schriftelijk bij de secretaris.

Web Master:

Contactgegevens.


Speellokaal:

Wijkcentrum ’t Schuurtje

Zwanenkamp 1301

3607 NZ Maarssen

Telefoon: 0346 - 566600


Bankrelatie:

ING bank, rekeningnummer NL31INGB0007858790

ten name van biljartvereniging BVMapollo.


Onderhoud speeltafels & materialen:

A1Biljarts
illinckstraat 6
6961 DM Eerbeek
Tel  :  0313-656122
Fax :  0313-659915
Gsm:  06-53355131
Internet: http://www.a1biljarts.nl/
Email: info@a1biljarts.nl

Tip: Onderstreepte tekst zijn doorverwijzingen.

Administratief:

Statuten.

Huishoudelijk regelement.

Adri Verhoef
Contactgegevens.

Leo van Buren
Contactgegevens.

Hans Mangal
Contactgegevens.

Rob Buijs.
Contactgegevens.