Er zijn dit jaar 18 deelnemers libre, verdeeld over drie poules, en zes deelnemers kader.

Omdat in de eerste week (19-21 mei) tegelijkertijd in het speellokaal de districtsfinale derde klasse driebanden wordt gespeeld en omdat ook dit jaar voor het eerst tegelijkertijd het clubkampioenschap kader wordt gespeeld (vier woensdagen) zijn de poules verspreid over drie weken. Door het beperkte aantal tafels is er een strak schema waarvan NIET mag worden afgeweken.


De individuele moyennes zijn de laatst vastgestelde KNBB-moyennes die golden tijdens de competitie in het seizoen 2014-2015 (zie Biljartpoint). Voor recreatiespelers geldt dat de organisatie de speelsterkte vaststelt op basis van de sterkte tijdens de clubavonden en in overleg met de spelers.

De speelsterkte wordt aan het begin van het clubkampioenschap bekendgemaakt.

Als je het niet eens bent met de vastgestelde speelsterkte neem dan tijdig contact op met de wedstrijdleiding. Als de voorrondes eenmaal zijn gestart, is wijziging niet meer mogelijk.


De individueel te behalen punten worden berekend volgens het Belgisch systeem.

Wanneer in de eerste ronde meerdere deelnemers in een poule met een gelijk aantal punten eindigen, is het onderling behaalde resultaat beslissend. Zie verder onder “gelijke eindstand”.


De poule deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het schrijven/tellen tijdens de speelavonden. De pouleleider is verantwoordelijk voor het invullen van de scorelijst.

De wedstrijdleiding bewaart de tellijsten.


 Bij aanvang van het clubkampioenschap ligt er voor iedere poule een speelmap klaar.

In de speelmap zitten deze toernooi-informatie, de poule indeling met de scorelijsten per poule en de puntentelling volgens het Belgisch systeem.


 Om op tijd te kunnen beginnen wordt iedereen dringend verzocht om 19.15 uur in het speellokaal aanwezig te zijn. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur.

Graag tijdig melden bij de wedstrijdleiding of de pouleleider als je niet op tijd kunt zijn.


De halve finale en de finale worden gespeeld op:


donderdag 4 juni, na de Algemene Ledenvergadering van BVM Apollo.


De vier winnaars uit de tweede ronde plaatsen zich voor de halve finale.

Ook deze datum staat vast!Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met:

Harry van der Weert tel. 0346 571046 of 06 2749 3717 of

Henk Wagenvoort tel. 06 2011 1876 KNOCKOUT RONDE

Op donderdag 22 mei wordt de tweede ronde gespeeld. Deze datum staat vast!!

Dit betekent dat er geen uitwijk naar een andere datum mogelijk is.

Voor de tweede ronde plaatsen zich de eerste twee spelers uit iedere poule, totaal zijn er dus acht spelers.

Wanneer je wel geplaatst bent en verhinderd bent op deze dag, dan schuift de volgende speler uit jouw poule door enz.

De tweede ronde wordt volgens een knock-out systeem gespeeld.

De winnaar van een partij gaat door naar de halve finale, de verliezer is uitgeschakeld.

DE FINALES

De halve finale en de finale worden gespeeld op donderdag 5 juni, na de Algemene Ledenvergadering van BVM Apollo.

De vier winnaars uit de tweede ronde plaatsen zich voor de halve finale.

Ook deze datum staat vast!

VRAGEN???

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met:

Harry van der Weert tel. 0346 571046 of 06 2749 3717 of

Henk Wagenvoort tel. 06 2011 1876


Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met:

POULES EN DEELNEMERS: PUNTENTELLING: SPEELSTERKTE: SCHRIJVEN EN TELLEN: SPEELMAP: AANVANG:


In principe worden er per tafel op één avond drie partijen gespeeld. Op verzoek van de spelers kan hier soms vanaf geweken worden. Het is niet de bedoeling dat de partijen later dan 23.00 uur eindigen. Het spelen van een partij op een andere avond dan van tevoren vastgesteld kan alleen in overleg met de wedstrijdleiding. Dit moet zoveel mogelijk worden beperkt.

SPELEN OP EEN OF TWEE TAFELS


Tijdens het clubkampioenschap is er geen inspeeltijd; er is wel een gelijkmakende beurt.

BEGIN EN EINDE VAN EEN PARTIJ.


Omdat de puntentelling volgens het Belgisch systeem is, is er een reële kans dat meerdere deelnemers met een gelijk aantal punten eindigen.

Met name om te bepalen wie zich als nummer twee van de poule plaatst voor de halve finale geldt het volgende:

Indien in de voorronde meerdere deelnemers uit een poule met een gelijk aantal punten eindigen, beslist:

1. het onderlinge resultaat;

2. het totaal aantal behaalde caramboles (over hele voorronde berekend);

GELIJKE EINDSTAND.


Op woensdag 3 juni 2015 worden de kwartfinales gespeeld. Deze datum staat vast!!

Dit betekent dat er geen uitwijk naar een andere datum mogelijk is.

Voor de kwartfinales plaatsen zich de eerste twee spelers uit iedere poule, dit zijn dus zes spelers.

Om de kwartfinales met acht deelnemers te kunnen spelen, zijn de twee beste nummers drie ook geplaatst.

Wanneer je wel geplaatst bent en verhinderd bent op deze dag, dan schuift de volgende speler uit jouw poule door enz.

Na loting spelen de acht kwartfinalisten ieder één partij in een knockout ronde..

De winnaar gaat door naar de halve finale.

KWARTFINALES: Harry van der Weert  0346 - 571046  of 06 - 2749 3717 DE FINALE: VRAGEN??? Gelijktijdig de finale van de “kader-poule”.