De individuele moyennes zijn de laatst vastgestelde KNBB-moyennes die golden tijdens de competitie in het seizoen 2016-2017 (zie Biljartpoint). Voor recreatiespelers geldt dat de organisatie de speelsterkte vaststelt op basis van de sterkte tijdens de clubavonden en in overleg met de spelers.

De speelsterkte wordt aan het begin van het clubkampioenschap bekendgemaakt. Zie hierboven. (Aanklikken)

Als je het niet eens bent met de vastgestelde speelsterkte neem dan tijdig contact op met de wedstrijdleiding. Als de voorrondes eenmaal zijn gestart, is wijziging niet meer mogelijk.


De individueel te behalen punten worden berekend volgens het Belgisch systeem.

Wanneer in de eerste ronde meerdere deelnemers in een poule met een gelijk aantal punten eindigen, is het onderling behaalde resultaat beslissend. Zie verder onder “gelijke eindstand”.


De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het schrijven/tellen tijdens de speelavonden. Er is GEEN pouleleider, u bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de scorelijst. De uitslag formulieren van elke partij mailen of app’en naar bvmapollo@gmail.com / 06 - 5139 5563   

Formulieren achterlaten in het lokaal svp, de wedstrijdleiding bewaart de tellijsten. Om op tijd te kunnen beginnen wordt iedereen dringend verzocht om 19.15 uur in het speellokaal aanwezig te zijn. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur.

Graag tijdig melden bij de wedstrijdleiding of de pouleleider als je niet op tijd kunt zijn.


Finalisten driebanden poule en libre poule spelen op de finale op


donderdag 15 juni 2017, na de Algemene Ledenvergadering van BVM Apollo.Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met:

PUNTENTELLING: SPEELSTERKTE: SCHRIJVEN EN TELLEN: AANVANG:


In principe worden er per tafel op één avond drie partijen gespeeld. Op verzoek van de spelers kan hier soms vanaf geweken worden. Het is niet de bedoeling dat de partijen later dan 23.00 uur eindigen. Het spelen van een partij op een andere avond dan van tevoren vastgesteld kan alleen in overleg met de wedstrijdleiding. Dit moet zoveel mogelijk worden beperkt.

SPELEN OP EEN,  TWEE OF DRIE TAFELS


Tijdens het clubkampioenschap is er geen inspeeltijd; er is wel een gelijkmakende beurt.

BEGIN EN EINDE VAN EEN PARTIJ.


Omdat de puntentelling volgens het Belgisch systeem is, is er een reële kans dat meerdere deelnemers met een gelijk aantal punten eindigen.

Met name om te bepalen wie zich als nummer twee van de poule plaatst voor de halve finale geldt het volgende:

Indien in de voorronde meerdere deelnemers uit een poule met een gelijk aantal punten eindigen, beslist:

1. het onderlinge resultaat;

2. het totaal aantal behaalde caramboles (over hele voorronde berekend);

GELIJKE EINDSTAND.


Op woensdag 14 juni worden de halve finales gespeeld, driebanden & libre. Deze datum staat vast.

Dit betekent dat er geen uitwijk naar een andere datum mogelijk is.

Voor de halve finales plaatsen zich de eerste vier spelers uit iedere poule.

Wanneer je wel geplaatst bent en verhinderd bent op deze dag, dan schuift de volgende speler uit jouw poule door enz.

Na loting spelen de acht halve finalisten ieder één partij in een knockout ronde.

De winnaars gaan door naar de finale. (Finalisten driebanden & libre)

HALVE FINALES: Leo van Buren   06 - 2366 8415  of  Rien Roelofs    06 - 5139 5563 DE FINALE: VRAGEN??? TOERNOOI INFORMATIE: Eindscore kader: