Paul Verhoef.

Wij ontvingen het trieste bericht dat Paul Verhoef op 19 maart jongstleden overleden is.

Een vertegenwoordiging van het bestuur is aanwezig tijdens de crematieplechtigheid.