Biljartvereniging

biljart lokaal: 0346 - 566600
e-Mail: bvmapollo@gmail.com

Competitie+

Wedstrijdkalender
Programma '21-'22
Corona-tijd
Vacature
Onderhoud

Wedstrijdkalender 2021-2022

Wijzigingen ná 7 september 2021 zijn niet opgenomen.
Wijzigingen graag doorgeven, stuur svp email naar bvmapollo@gmail.com

Corona maatregelen zijn van kracht. `
De competitie is stil gelegd tot nader order.

Het competitie programma 2020 – 2021
en uitslagen van alle team's.

Website bond.

BILJARTEN in corona – tijd.

Update 28 september van het kabinet, open onderstaande Link naar het document.
Corona 29 september 2020.docx

In verband met de uitbraak van de Corona pandemie gelden er inmiddels diverse maatregelen. Veel biljartgelegenheden hebben zich de afgelopen maanden ingespannen hun locatie ‘Corona – proof’ te maken. Om deze reden heeft de KNBB gemeend de thans geldende protocollen ‘verantwoord biljarten’ niet aan te passen en de biljartcompetitie 2020 - 2021 gewoon van start te laten gaan.

Onderstaand enkele aanwijzingen en tips!

 • Indien u ter plaatse (in de speellocatie) van mening bent dat de locatie niet veilig is, meldt u dit bij de teamleider van uw tegenstander en/of bij de uitbater van de speellocatie. Probeer in overleg wél tot een veilige speelomgeving of oplossing (nieuwe speeldag of andere speellocatie) anderszins te komen.
 • Kan de teamleider en/of de uitbater u geen veilige biljartomgeving bieden of kan er geen andere oplossing gevonden worden, speel dan niet en meldt dit ……
 • De kans is groot dat de Corona – problematiek leidt tot het meer dan anders verplaatsen van wedstrijden. Neem hiervoor contact op met de wedstrijdleider van de vereniging.
 • Indien u – vooraf – twijfelt aan de veiligheid van de speellocatie, speel dan niet en vraag of een reservespeler kan invallen.

TIPS.

 • De acquit:
 • Door de 1,5 meter afstandsmaatregel is het ‘trekken’ voor de acquit niet mogelijk. Alternatieven:
 • Tossen
 • De trekstoot om de beurt
 • Spreek met uw tegenstander af dat er in verband met de 1,5 meter afstandsmaatregel geen arbiter aan de tafel staat.
 • De speler aan de tafel telt zelf, de schrijver telt mee.
 • Blijf zitten als uw tegenstander aan de beurt is en sta pas op als uw tegenstander zit.
 • Hou voldoende afstand (1,5 meter) tot de schrijver.
 • Reinig na iedere partij:
 • Het bandlaken
 • De houten (band)omlijsting
 • De speelballen (spray)
 • Het speellaken (blokborstel).

Respecteer het door de speellocatie opgestelde Corona- en barprotocol en volg de aanwijzingen van de respectievelijke uitbater(s) en/of het barpersoneel.

Ervaart u problemen tijdens de biljartcompetitie (zie aanwijzingen, tips, biljart- of barprotocollen), meldt dit VIA EMAIL (!!) bij de wedstrijdleider van de vereniging: adri-bea@ziggo.nl

Denk aan uw gezondheid!

Aandacht voor het volgende:

LS

In relatie tot de Corona problematiek is het is lang onduidelijk geweest of en zo ja wanneer de biljartcompetitie 2020 – 2021 een aanvang zou nemen. Gelet op het aantal zeer beperkte kritische vragen omtrent het virus i.r.t. de biljartcompetitie heeft het districtsbestuur besloten met de competitie 2020 – 2021 volgens planning een aanvang te nemen. Kortom, in de week van 31 augustus 2020 gaat de biljartcompetitie van start. Als er spelers zijn die zich hier niet goed bij voelen bestaat de mogelijkheid om wedstrijden om te zetten, te verplaatsen naar een later moment, om te draaien (eerste thuis daarna uit of omgedraaid). Uiteraard kan er ook een beroep worden gedaan op de reservespelers.

Wat betreft het Corona – virus zijn er voor loaliteiten en de wijze waarop we met elkaar om dienen te gaan landelijke maatregelen vastgesteld, maatregelen die door de veiligheidsregio’s zijn overgenomen. Buiten deze maatregelen om houden lokaliteit ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij hebben in dit verband overleg gevoerd met het speellokaal en is er in overleg een bar- en biljartprotocol opgesteld. Het protocol treft u onderstaand aan. Wij vragen u dringend het protocol te respecteren.

Wij kunnen ons voorstellen dat de Corona – problematiek u nog steeds vragen blijft oproepen. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Vriendelijke groet,

Het bestuur.

In verband met het Corona virus is er door het wijkcentrum ’t Schuurtje en de biljartvereniging bvmApollo het onderstaand BILJART- en BAR protocol opgesteld.

BILJART - PROTOCOL

 • Voelt u zich ZIEK, ZWAK of misselijk --> BLIJF THUIS !
 • Handen ontsmetten verplicht --> bij binnenkomst staat een fles ontsmettingsmiddel en een doos met tissues
 • Houdt afstand tot aanwezigen --> minimaal 1,5 meter
 • Handen schudden --> niet toegestaan
 • Bezoekende teams --> maximaal 4 personen
 • Ontvangst bezoekende teams --> door teamleider
 • Blijf zoveel als mogelijk op één plek --> voorkom onnodig geloop
 • Handen wassen --> na ieder toiletbezoek, na iedere partij (spelers, teller en schrijver) of indien gewenst
 • Zelf tellen --> om de drukte aan de speeltafel te verminderen, tellen de spelers zelf (bij lastige speel situaties kan teller door spelers worden gevraagd mee te kijken)
 • Schrijven --> door één persoon de gehele partij
 • Speelmateriaal reinigen verplicht --> na iedere partij worden gereinigd: speelballen (spray), speellaken (borstelen), houten rand speeltafel (ontsmettingsmiddel) en telkastjes (ontsmettingsmiddel)
 • Keu, krijt en overig speelmateriaal --> gebruik uw eigen speel materialen en berg deze na gebruik direct op.

BAR PROTOCOL

 • Uw consumpties dient u aan de bar te bestellen (het barpersoneel loopt niet in de rondte).
 • Uw consumpties dient u aan de bar af te halen (het eventuele dienblad geeft u na gebruik ook weer aan de bar af).
 • Lege glazen en flesjes dient u na gebruik eveneens weer aan de bar af te geven.
 • Houdt voor het bestellen van consumpties, voor het af- en ophalen van consumpties en voor het afrekenen van consumpties ten minste 1,5 meter afstand.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.Bovenstaande maatregelen zijn noodzakelijk om u en ons zoveel als mogelijk tegen het Corona virus te beschermen. Wij verzoeken u dringend onze protocollen te volgen. Bij het herhaaldelijk niet opvolgen hiervan kan u de toegang tot het pand worden ontzegd.

NOGMAALS: voelt u zich ZIEK, ZWAK of misselijk --> BLIJF THUIS !
Wij rekenen op uw begrip en medewerking.


Onderhoud biljarts.

Met als doel toekomstige problemen als gevolg van onvoldoende onderhoud te voorkomen het dringend verzoek aandacht te blijven houden voor het speelmateriaal.

Schone speeltafel & ballensets.

Biljarten op een schone speeltafel met schone ballensetjes willen we allemaal.

Goed onderhoud bevordert niet alleen de houdbaarheidsdatum van het speelmateriaal maar verhoogt ook het speelplezier. Neem uw verantwoordelijkheid door voorafgaand aan uw partij:

 • de speeltafels borstelen en stofzuigen,
 • de banden te afnemen,
 • de speelballen na gebruik schoonmaken / poetsen.(zeker als de speelballen nieuw zijn het gebruik van spray en -met name ook- de polish beperken)

Na uw partij andere clubgenoten / de medewerkers van ‘t Schuurtje te ontlasten door:

 • de speeltafel af te dekken wanneer u de laatste bent die van de speeltafel gebruik maakt,
 • de speelballen en de telkastjes aan de bar af te geven.