Biljartvereniging

biljart lokaal: 0346 - 566600
e-Mail: bvmapollo@gmail.com

COMPETITIE+

Wedstrijdkalender
Video's
PK's
Programma '19-'20
Teamsamenstelling
Verslag WL
Onderhoud

Wedstrijdkalender 2019-2020
tot en met april. (onder voorbehoud.)

.

(wijzigingen voorbehouden)

(wijzigingen voorbehouden)

(wijzigingen voorbehouden)

(wijzigingen voorbehouden)

Demonstratie video's.

Op Youtube staan diverse mooie demonstratiefilmpjes over o.a. de Serie Americaine, verzamelen, bandstoten, driebanden en meer. Via deze Link (klik op de volgende tekst) Bommetje.nl surft u eenvoudig naar 'n website waar 10-tallen video's te zien zijn. Eenmaal daar, als u op een van onderstaande links klikt, dan wordt de video in een lightbox-scherm geopend.

Heb je een Tip voor video's op het internet, laat even weten: bvmapollo@gmail.com

Inschrijven PK september-december 2019.

Geef je tijdig op voor het Persoonlijk Kampioenschap, uitsluitend en alleen bij Adri Verhoef.
@mail gegevens van Adri: adri-bea@ziggo.nl (Klik op de blauwe tekst)

Houd rekening met de sluitings datum van jouw inschrijving, 1 september zijn de eerste (al).

Het competitie programma 2019 – 2020
staat op de site www.biljartpoint.nl

Echter: het programma bevat nogal wat kleine foutjes (o.a. teamsamenstellingen incompleet, speelavonden en overbezetting speeltafels). Ik ben hiermee bezig en probeer eerst alle foutjes eruit te halen om deze vervolgens met de wedstrijdleider district kort te sluiten. De meeste onjuistheden hoop ik eind volgende week opgelost te hebben. Wellicht is niet alles op te lossen, maar we gaan ons best doen. Als er een probleempje niet kan worden opgelost reken ik op uw medewerking.

Valt u iets op wat niet juist is, geef mij dit gerust door (wellicht heb ik dat gemist).
Groet Adri.

Verslag WL vergadering district

Tijdens de wedstrijdleidersvergadering van 16 maart jongstleden zijn er een aantal besluiten genomen respectievelijk wijzigingen doorgevoerd in het wedstrijd- en/of competitiereglement. De wijzigingen worden met ingang van het nieuwe seizoen 2019 – 2020 ingevoerd.

Teamcompetitie 2019 – 2020

Verzetten van wedstrijden.

In principe zou het verzetten van wedstrijden niet nodig moeten zijn omdat:

  • Ieder team uit acht spelers mag bestaan (een competitiewedstrijd wordt met drie gespeeld);
  • Het wedstrijdschema wordt ruim voorafgaand aan de competitie gepubliceerd. Dit betekent dat alle spelers eveneens voorafgaand aan de competitie in de gelegenheid zijn eventueel wedstrijden te verzetten die wellicht niet geheel passen als gevolg van verjaardagen, trouwdagen of anderszins.
  • Het spelen van een dubbelpartij wordt met ingang van het seizoen 2019 – 2020 weer mogelijk.

Nadat de competitie is begonnen worden er in principe geen wedstrijden meer verzet. Als blijkt dat er tijdens de competitie een wedstrijd niet gespeeld kan worden bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd – in overleg met de teamleider van de tegenstander – binnen acht dagen vóór of ná de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum te spelen. Als het niet lukt de wedstrijd binnen deze termijn te spelen dan verliest het afzeggende team reglementair met 7 – 0.

Uiteraard kunnen zich situaties van overmacht voordoen (ongelukken of anderszins). Hiervoor kan door de wedstrijdleider van het district Het Sticht een uitzondering gemaakt worden.

TIP:      raadpleeg de site www.knbbgooi.nl zodra het competitieschema beschikbaar is. Neem het wedstrijdschema kritisch door en geef de wedstrijdleider van de vereniging de data door van de wedstrijden die verzet moeten worden.

B1 – klasse.

Het afgelopen seizoen kon er B1 – klasse gespeeld worden met twee dispensatiespelers onder de ondergrens. In het seizoen 2019 – 2020 is dit veranderd naar één speler onder de ondergrens.

Persoonlijke Kampioenschappen (PK).

Met uitzondering van de hoogste klasse per spelsoort zullen de PK’s in intervallen gespeeld gaan worden.

District Het Sticht hanteert ‘eigen’ intervaltabellen waarbij er, binnen een klasse, minder intervallen zijn dan in de KNBB – tabellen. De ‘eigen’ tabellen zijn zo opgezet dat er met een vergelijkbaar moyenne in de Gewestelijke of Nationale finales altijd ofwel hetzelfde ofwel een lager aantal caramboles gemaakt moet worden.

Persoonlijke Kampioenschappen (PK), inschrijven.

Op de site van de KNBB, district Het Sticht (www.knbbgooi.nl) staat de ‘district wedstrijdagenda’ gepubliceerd. In deze agenda is terug te vinden wanneer de diverse PK’s gepland staan en wanneer de uiterste inschrijfdatum is vastgesteld.

Wanneer je aan de PK’s wilt deelnemen zorg er dan voor dat je dat tijdig doet! Geef je op via de wedstrijdleider van de vereniging!!

Rang- of standenlijst.

In tegenstelling tot het percentage aantal gemaakte caramboles wordt er bij voorwedstrijden en finales voor het opmaken van de rang- of standenlijst naast de wedstrijdpunten het moyenne / carambole percentage gebruikt. Dit houdt in dat er niet alleen een motivatie is het benodigde aantal caramboles te maken maar ook om zo goed als mogelijk te spelen (gaat ‘drukken’ tegen).

Gewestelijke finales: afvaardigingen.

Voor de Gewestelijke finales levert Het Sticht minimaal twee deelnemers. Wanneer de Gewestelijke finales in district Het Sticht georganiseerd worden levert Het Sticht drie deelnemers.

Nationale voorwedstrijden.

De hoofklasse driebanden (klein) en hoofdklasse libre spelen met ingang van het seizoen 2019 – 2020 district overschrijdend. De inschrijving verloopt overeenkomstig de overige PK’s terwijl ook het inschrijfgeld gelijk is aan de overige PK’s, te weten € 4,00.

Aanmelden speler bij wedstrijdleider vereniging à wedstrijdleider PK district à Gijs van Rijn.

CONTACT.

Dringend verzoek van de wedstrijdleider competitie (district Het Sticht). Individuele, spelers of teamleiders gelieve zelf niet direct contact op te nemen met de wedstrijdleider van de KNBB. Het contact met de wedstrijdleider van de KNBB, district Het Sticht verloopt uitsluitend via de wedstrijdleider van de vereniging.


Onderhoud biljarts.

Met als doel toekomstige problemen als gevolg van onvoldoende onderhoud te voorkomen het dringend verzoek aandacht te blijven houden voor het speelmateriaal.

Schone speeltafel & ballensets.

Biljarten op een schone speeltafel met schone ballensetjes willen we allemaal.

Goed onderhoud bevordert niet alleen de houdbaarheidsdatum van het speelmateriaal maar verhoogt ook het speelplezier. Neem uw verantwoordelijkheid door voorafgaand aan uw partij:

● de speeltafel borstelen en stofzuigen,
● de banden af te nemen,
● de speelballen na gebruik schoonmaken / poetsen.
(zeker als de speelballen nieuw zijn het gebruik van de spray en - met name ook - de polish beperken)

Na uw partij andere clubgenoten / de medewerkers van ‘t Schuurtje te ontlasten door:
● de speeltafel af te dekken wanneer u de laatste bent die van de speeltafel gebruik maakt,
● de speelballen en de telkastjes aan de bar af te geven.