Biljartvereniging

biljart lokaal: 0346 - 566600
e-Mail: bvmapollo@gmail.com

Contact+

Lid worden
Kaart & route

Lid worden.

Wij nodigen u uit om eens langs te komen om zelf een partijtje te spelen. Al snel zult u tot de conclusie komen dat de biljartsport gewoon ontzettend leuk is. Wilt u lid worden, vul dan het inschrijfformulier volledig in en lever dit in bij de secretaris van onze biljartvereniging. Geef duidelijk aan of u competitie spelend of recreatief lid wilt worden en – indien bekend – wat uw speelsterkte is.

Contributie.

Het biljartseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het opvolgende jaar. De contributie voor het seizoen 2018 – 2019 bedraagt :

- Competitie spelende leden € 105,00 per jaar

- Recreatief spelende leden € 65,00 per jaar

- Aanmelding nieuwe leden € 12,50 (éénmalig bij inschrijven)

Wij heten u van harte welkom!

Download
het inschrijfformulier en vul zo het volledig mogelijk in:

Indienen doet u aan het secretariaat:
Secretaris biljartvereniging bvmApollo
p/a Pauwenkamp 19
3607 GA Maarssen.

Kaart & route.