Biljartvereniging

biljart lokaal: 0346 - 566600
e-Mail: bvmapollo@gmail.com

In memoriam

Nico de Kleijn


Hij overleed op 72 jarige leeftijd.