Biljartvereniging

biljart lokaal: 0346 - 566600
e-Mail: bvmapollo@gmail.com

Mededeling van het bestuur.

- corona maatregelen
- van de voorzitter
- van de secretaris

Met ingang van dinsdag 2 juni is ons biljart-lokaal weer toegankelijk.


(wijzigingen voorbehouden)


Beste biljartvrienden,

Ik hoop dat jullie dit bericht in goede gezondheid ontvangen.

Het is alweer een maand geleden dat we aan de biljarttafels stonden en aan de competitie werkte. Voor een aantal teams was het met het oog op een eventueel te behalen kampioenschap zelfs nog spannend. Helaas, dat is voorbij en eigenlijk niet zo belangrijk gelet op alles wat het coronavirus veroorzaakt.

Het is een rare tijd waar we mee geconfronteerd worden. Alles en iedereen is in de ban van corona en veel mensen die niet kunnen of mogen werken, of zoals ikzelf met de trein van spookstad naar spookstad rij. Zo onwerkelijk.
Deze crisis heeft voor de economie nationaal als internationaal vergaande gevolgen en ik denk dat we nog vele jaren last van het coronavirus zullen blijven houden.

Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd weer met gepaste maatregelen een biljartje kunnen doen in het "Schuurtje". Ik weet dat Ton plannen heeft liggen, als het RIVM en de regering hier toestemming voor geven. Hou de site van bvmApollo of het schuurtje dus goed in de gaten!

Rest mij jullie (en jullie dierbaren) een goede gezondheid te wensen en hopelijk zie ik jullie snel weer,

Met vriendelijke groet,


Leo van Buren. (20 april 2020)


Gezondheid en veiligheid staan voorop!

KNBB – sectie carambole (districtscompetitie)
Naar aanleiding van de corona – crisis heeft de KNBB afgelopen woensdag overleg plaatsgehad met alle districtsvoorzitters. Men is unaniem tot de conclusie gekomen dat het biljartseizoen gelet op de gezondheidsrisico’s per direct afgesloten wordt. Voor de goede orde: dit betreft het restant van de competitie en alle geplande gewestelijke én Nationale vervolgwedstrijden.

KNBB – teamcompetitie Nationaal.
Voor de Nationale competitie driebanden en de Nationale kadercompetitie geldt eveneens dat het huidige seizoen per direct wordt afgesloten.
Alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gelden tot en met dinsdag 28 april 2020. Evenementen waarvoor vergunning of melding nodig is blijven zelfs tot 1 juni 2020 verboden. Als de regering besluit de toegang tot horeca en andere lokaliteiten na 28 april 2020 weer vrij te geven kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. De kans dat dat gebeurt schat ik echter niet heel groot in. Dit betekent immers dat er weer groepen van mensen bijeen gaan komen en ik schat in dat dit niet de bedoeling zal zijn. Voor leden van bvmApollo betekent dit dat onder andere ook de Algemene Ledenvergadering naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld en/of verplaatst zal gaan worden.

Zoals te doen gebruikelijk is zullen uw wensen met betrekking tot (eventueel) het nieuwe biljartseizoen eveneens aan het eind van deze maand geïnventariseerd worden. Ons bestuur hoopt alsdan ook meer duidelijkheid te hebben omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot het corona – virus c.a. en de ALV.

Namens het bestuur,


Adri.