Biljartvereniging

biljart lokaal: 0346 - 566600
e-Mail: bvmapollo@gmail.com

Mededeling van het bestuur.

Leden biljartvereniging bvmApollo.

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op WOENSDAG 17 augustus 2022, aanvang 19.30 uur.

Agenda en andere stukken zijn u reeds doorgezonden.